Orthopedagogie

Orthopedagogie

Ondersteuning


voor mensen met ASS, ADHD of andere ontwikkelingsstoornissen en hun omgeving

Opvoedingsondersteuning en opvoedingsvragen


Ouderbegeleiding bij zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, gedragsmoeilijkheden, emotionele problemen ...

Emotionele problemen


te weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, angsten, faalangst, somberheid, depressie, hechtingsproblemen, trauma, stress ...

Gedragsproblemen


Opvoedingsmoeilijkheden, agressie, pesten, problemen met gezag, problemen op school ...

Rouw- en verliesverwerking


bijvoorbeeld na een echtscheiding of na een overlijden.

hulp bij:

Relationele moeilijkheden


Moeilijkheden met leeftijdsgenoten of gezinsleden; pestproblematiek, moeilijk vrienden maken, ouder-kind relatie

Sociale vaardigheden en assertiviteitstraining


Op een goede manier opkomen voor jezelf, 'neen' leren zeggen,...

Studiebegeleiding


Leren leren, plannen ...

Omgaan met problemen


Scheiding, ziekte of beperking

Tarief: 50 euro/uur