Logopedie-Tarieven

Wij zijn allen geconventioneerde logopedisten en werken volgens de vastgelegde tarieven van het RIZIV.

 

Meer informatie vindt u hier: site RIZIV