Logopedie

Logopedie

 

 

U kan bij mij terecht voor advies, onderzoek, diagnose en behandeling van:


  •  
  • Taalstoornissen (vertraagde taalontwikkeling, dysfasie, ...)


  • Leerstoornissen (lezen - dyslexie; spelling - dysorthografie en rekenen - dyscalculie)


  • Articulatie (lispelen, foutieve uitspraak van klanken,…)


  • Fonologische spraakstoornissen (Hodson en Paden methode, Metaphon,...)


  • Schisis (cheiloschisis, palatoschisis en cheilopalatoschisis)


  • Afwijkende mondgewoonten (infantiele mondgewoonten en infantiel slikken)


  • Neurologische stoornissen (afasie, dyspraxie, dysartrie…)


  • Stemstoornissen (heesheid, stembandknobbels, stembandverlamming... methodes: Lax Vox,...)

 

 

     ...dit zowel bij kinderen als volwassenen.

 

 

Werking

Aanmelding

 

Eerst is er een aanmelding (telefonisch, via mail of via het contactformulier). Dit kan op eigen initiatief zijn, maar kan ook na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, een revalidatiecentrum of een arts.

 

 

Anamnese

 

Tijdens dit startgesprek is het de bedoeling wat meer te weten te komen over het probleem. Ook maken we al even kennis met elkaar. Verder wordt er informatie gegeven rond de stappen die gevolgd dienen te worden om terugbetaling bij uw ziekenfonds aan te vragen.

 

 

Onderzoek

 

Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld van de patiënt. Ook worden er testen afgenomen. Op deze manier wordt een aanvangsbilan opgesteld. Dit is nodig om terugbetaling aan te vragen bij uw ziekenfonds. Aan de hand van deze testresultaten stelt de logopedist een therapieplan op.

 

 

Behandeling

 

Indien nodig wordt logopedische therapie opgestart, de frequentie en duur hangt af van de ernst van het probleem. Meestal vindt de therapie in de praktijk plaats. In uitzonderlijke gevallen kan deze ook bij de patiënt thuis plaatsvinden.

 

 

Tarieven